consulting

  • Mobiliteitsdienstverband; blijf altijd bezig!

    Zodra blijkt dat u niet meer verder komt in uw huidige werk, door wat voor oorzaak dan ook, doet u er goed aan dit zo spoedig mogelijk te melden. In principe mag iedereen in uw omgeving op de hoogte gesteld worden. Hoe meer mensen het weten des te meer inspiratiebronnen er worden getriggerd en hoe meer details er aan het licht komen om u bezig te laten blijven. Zelfs uw eigen werkgever zal u dan idealiter van de mogelijkheden van mobiliteitsdienstverband op de hoogte brengen. [Meer lezen]

  • Jaarrekening

    Jaarrekening Als ondernemer moet u jaarlijks een jaarrekening, een overzicht van de financiële situatie naar de Kamer van Koophandel sturen. Wat is de inhoud van zo'n rekening? Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Ieder bedrijf maakt zo'n rekening, doordat ondernemers deze jaarlijks aan de Kamer van Koophandel moet sturen. In zo'n verantwoording staat een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze twee onderdelen. [Meer lezen]