Jaarrekening

Gepost op: 28 oktober 2016

Jaarrekening

Als ondernemer moet u jaarlijks een jaarrekening, een overzicht van de financiële situatie naar de Kamer van Koophandel sturen. Wat is de inhoud van zo'n rekening?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Ieder bedrijf maakt zo'n rekening, doordat ondernemers deze jaarlijks aan de Kamer van Koophandel moet sturen. In zo'n verantwoording staat een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze twee onderdelen.  Er bestaan twee soorten jaarrekeningen. Het jaaroverzicht van de fiscale situatie is verplicht te voldoen aan de eisen van de ficus. Hiermee berekent u de fiscale winst van uw onderneming. Deze winst gebruikt u als basis voor de heffing die u moet betalen over uw inkomsten of uw vennootschap.  In het bedrijfseconomische overzicht geeft u een weergave van de vermogenssituatie en resultaten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. 

Balans

De balans is een momentopname, waarin u de financiële situatie uw onderneming beschrijft. In dit overzicht zet u de schulden en bezittingen van uw onderneming. Meestal maakt u deze balans aan het begin en einde van het boekjaar. De boekdatum van de balans is meestal 31 december. U zet uw bezittingen aan de linkerkant van uw balans. Uw schulden zet u aan de rechterkant van de balans. In de balans staat verder algemene informatie van uw onderneming. Bijvoorbeeld de balansdatum, de lengte van het boekjaar, het aantal werknemers en waar u de winst aan besteedt.

Winst- en verliesrekening

Synoniemen voor winst- en verliesrekening zijn resultatenrekening en exploitatierekening. Deze rekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een periode. Aan het einde van het overzicht staat de winst of het verlies in die periode.

Toelichting

De grootte van de toelichting is afhankelijk van hoe groot uw bedrijf is. Bij een klein rechtspersoon is de toelichting een verwijzing waarop de balans is ontstaan en het aantal werknemers. Als u een grote onderneming heeft, is deze toelichting groter. De betalingen aan de directie kunnen zelfs onderdeel van deze rekening zijn.

Verklaring van de accountant

Een verklaring van de accountant zit soms bij een jaarrekening. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een rapport. De goedkeurende accountantsverklaring betekent dat de accountant de verantwoording heeft goedgekeurd. Als u een accountantsverklaring met beperking krijgt, heeft de accountant zijn of haar bedenkingen die in materieel belang zijn. Bij de accountantsverklaring met oordeelonthouding dat de accountant zulke grote bedenkingen heeft dat hij of zij geen accountantsverklaring met beperking kan geven. Bij de afkeurende accountantsverklaring geeft de accountant de conclusie dat de verantwoording helemaal niet voldoet aan de eisen. Deze verklaring komt nauwelijks voor.

Meer informatie?

Wij verwijzen u voor agrarische administratie in eindhoven door naar AEC Uden. Zij zijn gespecialiseerd in business consulting voor de agrarische sector.

Delen